Επισκευή ρηγματώσεων αποκολλήσεων και παραμορφώσεων Αγκυρών

 

Επισκευή ρήγματος σε κατάρτι - συγκόλληση αλουμινίου.

CHRISINOX

CHRISINOX

Copyright © 1991-2021

 

 

Powered by Vassilis Charopoulos

+30-6999-88-78-79