Εκτύπωση

Επισκευή ρήγματος σε κατάρτι - συγκόλληση αλουμινίου.